Woordhelder

Pagina:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Toon
Sorteer op

Interview uit de praktijk

01-09-17 15:35

Kees Snoeren is ICT manager bij Uniek en tot vorig schooljaar ook bij SKOD. SKOD is een stichting voor primair onderwijs in de gemeente Drimmelen. De stichting heeft zes basisscholen onder haar hoede.Stichting Uniek is een overkoepelende stichting waarbij 7 basisscholen in de gemeente Geertruidenberg en de gemeente Werkendam zijn aangesloten. Sinds mei 2016 (SKOD) en maart 2017 (Uniek) werken de scholen binnen deze stichtingen met TextAid.

Lees meer
Geplaatst in Nieuws door Mathieu van de Water

Update Boeklezer

29-08-17 09:41

Dedicon heeft een nieuwe methode voor het activeren van de schoolboeken ontwikkeld. Daarom is het programma Boeklezer vernieuwd.

Lees meer
Geplaatst in Nieuws door Mathieu van de Water

Vaak is er na de zomervakantie een terugval in het leesniveau van kinderen. Daarom is het belangrijk om te blijven lezen tijdens de zomervakantie. We hebben een aantal tips om het lezen tijdens de vakantie leuk te maken!  

Lees meer
Geplaatst in Nieuws door Mathieu van de Water

Nieuwe versie Boeklezer

06-04-17 09:03

Dedicon heeft een nieuwe methode voor het activeren van de schoolboeken ontwikkeld. Daarom is het programma Boeklezer vernieuwd.

Lees meer
Geplaatst in Nieuws door Mathieu van de Water

Woordhelder gaat de komende maanden onderzoek laten doen. Hiervoor hebben we een univestair student die afstudeert op een onderzoek naar de implementatie en het gebruik van dyslexiesoftware bij basisscholen. Haar naam is Lotte Minheere en zij stelt zich in dit bericht aan u voor!

Lees meer
Geplaatst in Nieuws door Mathieu van de Water

De afgelopen weken was dyslexie veelvuldig in het nieuws. Het gevolg was een enorme uitbarsting van reacties. Op televisie, in de nieuwsbladen en vooral ook via social media.

Lees meer
Geplaatst in Nieuws door Mathieu van de Water

We hebben een geweldige week gehad op de NOT. Het was goed om u als bestaande klant tegen te komen en ook weer nieuwe mensen bekend maken met de mogelijkheden op het gebied van taalondersteuning.

Lees meer
Geplaatst in Nieuws door Mathieu van de Water

Woordhelder is aanwezig op de NOT. Bezoek ons in hal 8 stand D077. Dit is op de hoek van de dyslexiestraat.
Wij hebben er zin in! Tot op de NOT!

Gratis met ons naar de NOT? Klik hier voor de registratie: https://www.databadge.net/not2017/reg/register.php?link=0791c14fa001969892d3&lan=NL

Lees meer
Geplaatst in Nieuws door Mathieu van de Water

Woordhelder is aanwezig bij de WIB (week intern begeleider). Deze beurs wordt gehouden in Den Haag, Zwolle, Utrecht en Eindhoven.

01 november: Den Haag
07 november: Zwolle
15 november: Utrecht
22 november: Eindhoven

Het programma is praktisch, informatief en actueel zoals u van de organisator TIB gewend bent.

U vindt Woordhelder op de informatiemartkt waar wij u van informatie kunnen voorzien betreffende ClaroRead, TextAid en TIB Reader.

Helaas is de beurs al volledig uitverkocht.

Geplaatst in Nieuws door Mathieu van de Water

Het percentage kinderen die volgens ouders of verzorgers dyslexie hebben is sinds 2001 licht toegenomen. Van 2001 tot 2009 was dat gemiddeld 6 procent van de leeftijdsgroep van 7 tot 12 jaar. Tussen 2009 en 2016 is dit toegenomen tot gemiddeld 8 procent. Dit valt op te maken uit de Gezondheidsenquête van het CBS. Daarin geeft een ouder/verzorger aan of een kind dyslexie/woordblindheid heeft en of het kind daarvoor in het afgelopen jaar onder behandeling of controle van een huisarts of specialist is geweest.

 

 

Ook het percentage kinderen die volgens ouders voor dyslexie in behandeling waren is toegenomen. In de periode van 2001 tot 2009 was gemiddeld 27 procent van de kinderen met dyslexie onder behandeling of controle, vanaf 2009 was dat gemiddeld 43 procent. Van 2009 tot 2014 steeg het aantal geregistreerde behandeltrajecten voor dyslexie van7 tot 32 per 1000 kinderen van 7 tot 12 jaar.

 percentage kinderen met dyslexie 7 t/m 11 jaar

Toename aandeel gaat gelijk op met vergoeding dyslexiezorg

De toename van het percentage dyslectische kinderen die een behandeling ondergaan gaat gelijk op met de mate waarin dyslexiezorg wordt vergoed. Van 2009 tot en met 2014 werden diagnose en behandeling van dyslexie vergoed door de basisverzekering, in de periode daarvoor niet. Het recht op vergoeding werd vanaf 2009 stapsgewijs ingevoerd. Vanaf 2015 valt dyslexiezorg onder de Jeugdwet. Hiermee hebben gemeenten de taak gekregen de diagnose en behandeling van dyslexie te organiseren en financieren.

behandeltrajecten

Meer dyslectische jongens dan meisjes

Bij jongens komt dyslexie vaker voor dan bij meisjes. In de periode van 2009 tot 2016 had gemiddeld 9 procent van de jongens van 7 tot 12 jaar volgens de ouders ernstige moeite met lezen en schrijven, ten opzichte van 6 procent van de meisjes. Dyslectische jongens en meisjes werden even vaak behandeld, in ongeveer 4 op de 10 gevallen.

Vaker melding van dyslexie naarmate kinderen ouder worden

Bij kinderen van 11 jaar is er in de periode van 2009 tot 2016 vaker sprake van dyslexie dan bij kinderen die jonger zijn. Zo geven ouders aan dat 11 procent van de 11-jarigen dyslexie heeft, bij 8-jarigen is dat 6 procent.

percentage dyslexie

Minder vaak dyslexie bij kinderen met niet-westerse herkomst

Onder kinderen van 7 tot 12 jaar met een Nederlandse achtergrond wordt vaker dyslexie gemeld (9 procent) dan onder Nederlandse kinderen met een westerse (7 procent) en niet-westerse achtergrond (2 procent).

percentage herkomst

Dyslexie iets vaker in combinatie met andere leer- of gedragsstoornis

Vaker dan bij andere kinderen komen bij dyslectische kinderen andere leer- of gedragsstoornissen voor. In de periode van 2009 tot 2016 meldden ouders gemiddeld in7 procent van de gevallen ADHD als bijkomende stoornis en in 6 procent van de gevallen autisme, Asperger of PDD-NOS. Ter vergelijking: voor het totale aantal kinderen in de leeftijdsgroep van 7 tot 12 jaar is dat respectievelijk 1 en 4 procent.

Bronnen

 

Bron artikel en tekst: CBS

Geplaatst in Nieuws door Mathieu van de Water
Pagina:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Toon
Sorteer op