Woordhelder

Pagina:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Toon
Sorteer op

Schoolboeken voor TextAid zijn beschikbaar bij Dedicon!! :) 
Lees er hier meer over op de website van Dedicon. 

Geplaatst in Nieuws door Mathieu van de Water

De Dag van de Zorgcoördinator 2016: Regie… Bij wie?

 

Op donderdag 17 november 2016 organiseert de NVS-NVL de Dag voor de Zorgcoördinator met het thema: Regie... Bij wie? Zowel binnen als buiten het onderwijs is een ontwikkeling gaande waarbij de regie steeds meer bij de leerling of student komt te liggen en dat heeft gevolgen voor het dagelijkse werk van een zorgcoördinator.

 

Hoe zorg je ervoor dat de leerling of student zelf eigenaar wordt van zijn ontwikkelingsproces? En is dat voor elke leerling of student mogelijk of wenselijk? Hoe verhoudt dit zich ten opzichte van de zorgplicht? Welke invloed heeft deze manier van werken op de zorgstructuur? Wat is je rol als zorgcoördinator als het gaat om de regie? Deze vragen staan op de Dag van de Zorgcoördinator 2016 centraal. Tijdens dit congres bezoekt u workshops en lezingen om zelf een antwoord te vinden op deze vragen. Daarnaast is er een informatiemarkt waarop diverse organisaties die actief zijn in het veld van leerlingbegeleiding zich presenteren.

 

Doelgroep:         Zorgcoördinatoren, leerlingbegeleiders en zorgprofessionals

Wanneer:           Donderdag 17 november 2016

Duur:                    09.00 uur tot 17.00 uur

Locatie:                                Fort Voordorp, Groenekan

Kosten:                               Leden betalen € 230,-, niet-leden betalen € 295,- 

Aanmelden:      dagvandezorgcoordinator.nl

 

Over de NVS-NVL:

De Nederlandse Vereniging van Schooldecanen en Leerlingbegeleiders (NVS-NVL) behartigt de belangen en stimuleert professionalisering van zorgcoördinatoren, leerlingbegeleiders, mentoren en decanen in het voortgezet onderwijs.

Meer info: www.nvs-nvl.nl

Lees meer
Geplaatst in Nieuws door Mathieu van de Water

Op vrijdag 10 juni gaat Woordhelder verhuizen. Die dag zijn we gesloten.

Lees meer
Geplaatst in Nieuws door Mathieu van de Water

Deze week zijn de centrale examens weer begonnen. De spits is afgebeten door de Havo-leerlingen. Goed nieuws stond deze week ook in het AD: Het aantal middelbare scholieren voor wie een uitzondering wordt gemaakt bij het maken van examens groeit snel. Bijna een op de zeven examenkandidaten mag langer over de opgaven doen of krijgt de vragen voorgelezen.

Met of zonder hulpmiddel, Woordhelder wil alle examenkandidaten veel succes wensen de komende weken!

Geplaatst in Nieuws door Mathieu van de Water

Woordhelder gaat verhuizen. Na bijna 8 jaar gaan we Heesch verlaten en gaan we ons vestigen in 's-Hertogenbosch. We zijn letterlijk uit ons jasje gegroeid en hadden behoefte aan meer ruimte en een meer centrale ligging. We hebben een prachtige locatie gevonden aan de Onderwijsboulevard in 's-Hertogenbosch. Midden tussen velen scholen op loopafstand (3min) van het centraal station. We verhuizen in de tweede week van juni. De contactgegevens blijven hetzelfde.

Lees meer
Geplaatst in Nieuws door Mathieu van de Water

Vrijdag 6 mei is woordhelder een extra dag gesloten.

Lees meer
Geplaatst in Nieuws door Mathieu van de Water

Scholieren met dyslexie mogen voorlopig toch gebruik maken van spellingscontrole bij hun eindexamen. Vorige week ontstond ophef toen bleek dat de spellingscheck niet meer was toegestaan. ,,Kandidaten zijn niet gebaat bij verwarring en onduidelijkheid'', liet het College voor Toetsen en Examens woensdag weten.
Het College wil ook dat er een onderzoek komt naar de manier waarop de spellingskennis van scholieren het beste kan worden gecontroleerd. ,,Totdat de uitkomsten van een dergelijk onderzoek bekend zijn, blijft de ontheffingsmogelijkheid voor dyslectische kandidaten van kracht.''

De spellingscontrole was afgeschaft omdat spelling meetelt voor het eindcijfer Nederlands op vmbo, havo en vwo en bij Engels en Duits op het vmbo. Als dyslectici wel een spellingscontrole mogen gebruiken en anderen niet, zijn hun cijfers niet met elkaar te vergelijken, verklaarde het college. ,,Daarom moet óf niemand spellingscontrole hebben óf iedereen. Voor het eerste is gekozen.''

Kritiek
Op dat besluit kwam uit alle hoeken kritiek. ,,Dyslexie is echt een handicap. Door hun aandoening maken ze zoveel fouten dat ze een vol punt mislopen bij zo'n belangrijk vak. Ik vind niet dat je ze zo kunt bestraffen'', zei voorzitter Andrej Josic van scholierenvereniging LAKS.

Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) sloot zich aan bij de kritiek. Hij vroeg het college het besluit terug te draaien, omdat het voor onrust zorgde tijdens een lopend examenjaar.

bron: AD

Geplaatst in Nieuws door Mathieu van de Water

Sluiting tijdens Carnaval

05-02-16 12:36

6 t/m 9 februari wordt Carnaval gevierd. In verband met het Carnaval in Brabant zijn wij daarom op maandag 8 februari gesloten. Bestellingen die gedaan worden tussen vrijdagavond en maandag worden op dinsdag verwerkt. Producten die u kan downloaden worden direct aan u geleverd.

Dinsdag 9 februari kunt u ons weer bereiken via de telefoon en op de chatbox op deze website.

Lees meer
Geplaatst in Nieuws door Mathieu van de Water

De Rijschoolvereniging Regio Oost (RVRO) vindt dat kandidaten met lees- en taalachterstand gedupeerd worden door het falen van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

Het CBR kan bij het theorie-examen nieuwe stijl geen geluid meer leveren, waardoor de vragen niet hoorbaar zijn. Dat kan wel bij een verlengd examen, maar dat is duurder.

,,De slagingspercentages zijn ook gekelderd, dus gemiddeld zijn kandidaten meer tijd en geld kwijt'', zegt de Enschedese rijschoolhouder Hans Pierik. ,,Dit nieuwe examen had niet op deze manier ingevoerd mogen worden."

Nationale Ombudsman
Pierik heeft namens de RVRO zijn klacht doorgespeeld aan een aantal fracties van de Tweede Kamer en aan de Nationale Ombudsman. De ombudsman laat binnen 4 weken weten of hij de klacht gaat onderzoeken.

Het CBR erkent dat door technische problemen er tot nu toe geen gesproken teksten mogelijk zijn geweest bij het theorie-examen nieuwe stijl. ,,Dat is nu wel mogelijk bij het verlengd tentamen, dat ongeveer een tientje meer kost en waar geen langere wachttijden voor zijn," zegt een woordvoerster. ,,Mensen met een dyslexieverklaring kunnen bovendien die extra kosten terugkrijgen.''

Bron: AD

Labels:

Geplaatst in Nieuws door Mathieu van de Water

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW heeft besloten dat spellingvaardigheid dit jaar meetelt bij het centrale eindexamen. Dit geldt ook voor kinderen met dyslexie. Ze mogen hierbij geen spellingcontrole of ander spelling-hulpmiddel gebruiken. Hierdoor worden duizenden leerlingen met deze handicap benadeeld. Het is alsof een slechtziend kind zijn bril moet inleveren. Dat kan natuurlijk niet!

Balans is een petitie gestart. Wij delen dezelfde mening als die van Balans. U kan de petitie hier ondertekenen.

Bron: Balans

Waar gaat het om?
Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) heeft afgelopen oktober zonder er ruchtbaarheid aan te geven een regel ingevoerd dat de spellingcontrole bij het examen niet meer gebruikt mag worden. Inzet van een laptop met spellingcontrole was toegestaan. Nu wordt dit verboden. De regel geldt voor iedereen dus ook voor de kandidaten met dyslexie. De regel geldt voor de centrale examens waar spelling beoordeeld wordt. Bij examens waar de spelling niet beoordeeld wordt mag dus gewerkt worden met spellingcontrole.

Het gaat om deze centrale examens (papieren versie): Nederlands VMBO KB/BB/GL/TL en Engels VMBO GL/TL en het havo en vwo examen Nederlands. Voor de digitale centrale examens Nederlands KB en BB geldt de aanpassing niet.

Als een kandidaat – bijvoorbeeld vanwege dyslexie –  niet goed kan schrijven zonder de ondersteuning van spellingcontrole, dan kan de school de afspraak maken dat de leerling de spellingcontrole mag inschakelen. Voor spellingfouten moet in dat geval echter wel de maximale aftrek worden toegepast, ongeacht het aantal gemaakte spellingfouten. Van dit extra hulpmiddel moet melding worden gedaan aan de inspectie en het gebruik moet vermeld worden op het proces-verbaal. Toestemming van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) of de inspectie is niet vereist.

Bron: Masterplan dyslexie

Lees hier meer.

Mening Woordhelder
Wij zijn van mening dat deze regel onrecht aandoet aan de kandidaten met dyslexie. Het CvTE gaat wat ons betreft te kort door de bocht in de verklaring die ze hebben afgegeven op hen website.

Het verbieden van spellinghulp voor kandidaten met dyslexie is extra belemmerend en maakt het gat met kandidaten zonder dyslexie alleen maar groter. Wij scharen ons dan ook achter de mening van Balans en het Masterplan Dyslexie. We ondersteunen het tekenen van de petitie.

Is er nog wat aan te doen?
Naar aanleiding van deze twee wijzigingen hebben het Masterplan Dyslexie, de Landelijke Oudervereniging Balans en de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) overleg gevoerd met het CvTE. Conclusie van dit gesprek is dat de invoering van deze regels een (politiek) voldongen feit is, dat er niets kan worden teruggedraaid en dat het tijdspad vast ligt. Dat betekent dat er bij het centraal examen 2016 geen gebruik meer gemaakt mag worden van een spellingcontrole bij een examen waarin spelling moet worden beoordeeld. Tenzij men het maximaal aantal puntenaftrek voor spelling accepteert.

Bron: Masterplan dyslexieGeplaatst in Nieuws door Mathieu van de Water
Pagina:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Toon
Sorteer op