Woordhelder

Pagina:
  1. 2
  2. 3
  3. 4
  4. 5
  5. 6
Toon
Sorteer op

De afgelopen weken was dyslexie veelvuldig in het nieuws. Het gevolg was een enorme uitbarsting van reacties. Op televisie, in de nieuwsbladen en vooral ook via social media.

Lees meer
Geplaatst in Nieuws door Mathieu van de Water

We hebben een geweldige week gehad op de NOT. Het was goed om u als bestaande klant tegen te komen en ook weer nieuwe mensen bekend maken met de mogelijkheden op het gebied van taalondersteuning.

Lees meer
Geplaatst in Nieuws door Mathieu van de Water

Woordhelder is aanwezig op de NOT. Bezoek ons in hal 8 stand D077. Dit is op de hoek van de dyslexiestraat.
Wij hebben er zin in! Tot op de NOT!

Gratis met ons naar de NOT? Klik hier voor de registratie: https://www.databadge.net/not2017/reg/register.php?link=0791c14fa001969892d3&lan=NL

Lees meer
Geplaatst in Nieuws door Mathieu van de Water

Woordhelder is aanwezig bij de WIB (week intern begeleider). Deze beurs wordt gehouden in Den Haag, Zwolle, Utrecht en Eindhoven.

01 november: Den Haag
07 november: Zwolle
15 november: Utrecht
22 november: Eindhoven

Het programma is praktisch, informatief en actueel zoals u van de organisator TIB gewend bent.

U vindt Woordhelder op de informatiemartkt waar wij u van informatie kunnen voorzien betreffende ClaroRead, TextAid en TIB Reader.

Helaas is de beurs al volledig uitverkocht.

Geplaatst in Nieuws door Mathieu van de Water

Het percentage kinderen die volgens ouders of verzorgers dyslexie hebben is sinds 2001 licht toegenomen. Van 2001 tot 2009 was dat gemiddeld 6 procent van de leeftijdsgroep van 7 tot 12 jaar. Tussen 2009 en 2016 is dit toegenomen tot gemiddeld 8 procent. Dit valt op te maken uit de Gezondheidsenquête van het CBS. Daarin geeft een ouder/verzorger aan of een kind dyslexie/woordblindheid heeft en of het kind daarvoor in het afgelopen jaar onder behandeling of controle van een huisarts of specialist is geweest.

 

 

Ook het percentage kinderen die volgens ouders voor dyslexie in behandeling waren is toegenomen. In de periode van 2001 tot 2009 was gemiddeld 27 procent van de kinderen met dyslexie onder behandeling of controle, vanaf 2009 was dat gemiddeld 43 procent. Van 2009 tot 2014 steeg het aantal geregistreerde behandeltrajecten voor dyslexie van7 tot 32 per 1000 kinderen van 7 tot 12 jaar.

 percentage kinderen met dyslexie 7 t/m 11 jaar

Toename aandeel gaat gelijk op met vergoeding dyslexiezorg

De toename van het percentage dyslectische kinderen die een behandeling ondergaan gaat gelijk op met de mate waarin dyslexiezorg wordt vergoed. Van 2009 tot en met 2014 werden diagnose en behandeling van dyslexie vergoed door de basisverzekering, in de periode daarvoor niet. Het recht op vergoeding werd vanaf 2009 stapsgewijs ingevoerd. Vanaf 2015 valt dyslexiezorg onder de Jeugdwet. Hiermee hebben gemeenten de taak gekregen de diagnose en behandeling van dyslexie te organiseren en financieren.

behandeltrajecten

Meer dyslectische jongens dan meisjes

Bij jongens komt dyslexie vaker voor dan bij meisjes. In de periode van 2009 tot 2016 had gemiddeld 9 procent van de jongens van 7 tot 12 jaar volgens de ouders ernstige moeite met lezen en schrijven, ten opzichte van 6 procent van de meisjes. Dyslectische jongens en meisjes werden even vaak behandeld, in ongeveer 4 op de 10 gevallen.

Vaker melding van dyslexie naarmate kinderen ouder worden

Bij kinderen van 11 jaar is er in de periode van 2009 tot 2016 vaker sprake van dyslexie dan bij kinderen die jonger zijn. Zo geven ouders aan dat 11 procent van de 11-jarigen dyslexie heeft, bij 8-jarigen is dat 6 procent.

percentage dyslexie

Minder vaak dyslexie bij kinderen met niet-westerse herkomst

Onder kinderen van 7 tot 12 jaar met een Nederlandse achtergrond wordt vaker dyslexie gemeld (9 procent) dan onder Nederlandse kinderen met een westerse (7 procent) en niet-westerse achtergrond (2 procent).

percentage herkomst

Dyslexie iets vaker in combinatie met andere leer- of gedragsstoornis

Vaker dan bij andere kinderen komen bij dyslectische kinderen andere leer- of gedragsstoornissen voor. In de periode van 2009 tot 2016 meldden ouders gemiddeld in7 procent van de gevallen ADHD als bijkomende stoornis en in 6 procent van de gevallen autisme, Asperger of PDD-NOS. Ter vergelijking: voor het totale aantal kinderen in de leeftijdsgroep van 7 tot 12 jaar is dat respectievelijk 1 en 4 procent.

Bronnen

 

Bron artikel en tekst: CBS

Geplaatst in Nieuws door Mathieu van de Water

Schoolboeken voor TextAid zijn beschikbaar bij Dedicon!! :) 
Lees er hier meer over op de website van Dedicon. 

Geplaatst in Nieuws door Mathieu van de Water

De Dag van de Zorgcoördinator 2016: Regie… Bij wie?

 

Op donderdag 17 november 2016 organiseert de NVS-NVL de Dag voor de Zorgcoördinator met het thema: Regie... Bij wie? Zowel binnen als buiten het onderwijs is een ontwikkeling gaande waarbij de regie steeds meer bij de leerling of student komt te liggen en dat heeft gevolgen voor het dagelijkse werk van een zorgcoördinator.

 

Hoe zorg je ervoor dat de leerling of student zelf eigenaar wordt van zijn ontwikkelingsproces? En is dat voor elke leerling of student mogelijk of wenselijk? Hoe verhoudt dit zich ten opzichte van de zorgplicht? Welke invloed heeft deze manier van werken op de zorgstructuur? Wat is je rol als zorgcoördinator als het gaat om de regie? Deze vragen staan op de Dag van de Zorgcoördinator 2016 centraal. Tijdens dit congres bezoekt u workshops en lezingen om zelf een antwoord te vinden op deze vragen. Daarnaast is er een informatiemarkt waarop diverse organisaties die actief zijn in het veld van leerlingbegeleiding zich presenteren.

 

Doelgroep:         Zorgcoördinatoren, leerlingbegeleiders en zorgprofessionals

Wanneer:           Donderdag 17 november 2016

Duur:                    09.00 uur tot 17.00 uur

Locatie:                                Fort Voordorp, Groenekan

Kosten:                               Leden betalen € 230,-, niet-leden betalen € 295,- 

Aanmelden:      dagvandezorgcoordinator.nl

 

Over de NVS-NVL:

De Nederlandse Vereniging van Schooldecanen en Leerlingbegeleiders (NVS-NVL) behartigt de belangen en stimuleert professionalisering van zorgcoördinatoren, leerlingbegeleiders, mentoren en decanen in het voortgezet onderwijs.

Meer info: www.nvs-nvl.nl

Lees meer
Geplaatst in Nieuws door Mathieu van de Water

Op vrijdag 10 juni gaat Woordhelder verhuizen. Die dag zijn we gesloten.

Lees meer
Geplaatst in Nieuws door Mathieu van de Water

Deze week zijn de centrale examens weer begonnen. De spits is afgebeten door de Havo-leerlingen. Goed nieuws stond deze week ook in het AD: Het aantal middelbare scholieren voor wie een uitzondering wordt gemaakt bij het maken van examens groeit snel. Bijna een op de zeven examenkandidaten mag langer over de opgaven doen of krijgt de vragen voorgelezen.

Met of zonder hulpmiddel, Woordhelder wil alle examenkandidaten veel succes wensen de komende weken!

Geplaatst in Nieuws door Mathieu van de Water

Woordhelder gaat verhuizen. Na bijna 8 jaar gaan we Heesch verlaten en gaan we ons vestigen in 's-Hertogenbosch. We zijn letterlijk uit ons jasje gegroeid en hadden behoefte aan meer ruimte en een meer centrale ligging. We hebben een prachtige locatie gevonden aan de Onderwijsboulevard in 's-Hertogenbosch. Midden tussen velen scholen op loopafstand (3min) van het centraal station. We verhuizen in de tweede week van juni. De contactgegevens blijven hetzelfde.

Lees meer
Geplaatst in Nieuws door Mathieu van de Water
Pagina:
  1. 2
  2. 3
  3. 4
  4. 5
  5. 6
Toon
Sorteer op