Woordhelder

Breuken deel 1 en 2

Snel overzicht

Blijven breuken een groot raadsel voor uw leerlingen? Deel 2 van dit programma behandelt Breuken en bewerkingen, en Breuken en verhoudingen, procenten en kommagetallen. Het geeft kinderen de juiste handvatten om op plezierige wijze het rekenen met breuken onder de knie te krijgen. Kinderen krijgen de kans op eigen wijze het raadsel van breuken te ontrafelen.

Beschikbaarheid: In voorraad

€ 279,00

Click on above image to view full picture

Meer afbeeldingen

Beschrijving
Doel
Hoe te gebruiken
Inhoud

Beschrijving
Het remediërend programma Breuken geeft handvatten aan kinderen om het rekenen met breuken onder de knie te krijgen. Zowel begripsvorming, het ontwikkelen van oplossingsprocedures als het automatiseren komt op een aantrekkelijke manier terug in het materiaal. Het programma is geschikt voor leerlingen van groep 6, 7 en 8 van het primair onderwijs en scholen voor speciaal onderwijs. Daarnaast is het pakket ook geschikt voor leerlingen van (de onderbouw van) het voortgezet onderwijs. In deel 2 vindt u Hoofdstuk 2 Bewerkingen, en Hoofdstuk 3 Verhoudingen, procenten en kommagetallen.

 • bewerkingen; optellen en aftrekken van gelijknamige en ongelijknamige breuken, vermenigvuldigen en delen van breuken
 • verhoudingen, procenten en kommagetallen; leggen van relaties vanuit de leerlijn breuken naar andere leerlijnen, praktsiche handvatten om kommagetallen en procenten te introduceren.

Doel
Met dit pakket krijgen leerlingen inzicht in de breukenmaterie. Insteek is het concreet aan de slag gaan met o.a. realistische en wiskundige modellen en hierdoor inzicht verwerven. De basis van het getalbegrip van breuken wordt gelegd in het eerste hoofdstuk van deel 1. Met deze kennis kunnen leerlingen de stap maken naar hoofdstuk 2 en 3 in deel 2: de bewerkingen en de relaties met kommagetallen, procenten en verhoudingen. De inhoud beslaat zowel het fundamenteel niveau (1F) als het streefniveau (1S).

Hoe te gebruiken
In de handleiding vindt u een duidelijke omschrijving van:

 • de organisatorische aspecten
 • de leerlijnen die ten grondslag liggen aan het pakket
 • de vakdidactische ondersteuning en bijsturing die de leerkracht kan bieden tijdens het leerproces (duidelijke observatiepunten, handvatten voor leergesprekken en nabespreking van de blokken).

De leerling maakt de instaptoets van het hoofdstuk. Op basis van de analyse daarvan kiest de leerkracht welke blokken aansluiten bij de leerbehoefte van het kind. De blokken zijn op de volgende manier opgebouwd:

 • oriënterende opdracht aan het begin om aanwezige voorkennis te activeren
 • duidelijke beschrijving van het blok in leerlingtermen
 • meerdere schriftelijke instructiemomenten, afgewisseld met een grote variatie aan oefeningen
 • tegeltjeswijsheden, waar met behulp van versjes het geleerde nog eens benoemd wordt
 • in meerdere blokken zijn spelletjes opgenomen
 • per blok is er een afsluitende toets (met antwoordbladen).

Inhoud
De volgende onderdelen worden behandeld in Deel 2  van Breuken:

 • Hoofdstuk 2 Breuken en bewerkingen; optellen en aftrekken van gelijknamige en ongelijknamige breuken, vermenigvuldigen en delen van breuken
 • Hoofdstuk 3 Breuken en verhoudingen, procenten en kommagetallen; leggen van relaties vanuit de leerlijn breuken naar andere leerlijnen, praktische handvatten om kommagetallen en procenten te introduceren.

Van elk hoofdstuk is een instaptoets opgenomen met toetsregistratieformulier. Ook is er van elk blok een bloktoets. Zo kan bepaald worden of de leerling de leerstof van de verschillende blokken beheerst en door kan naar het volgende hoofdstuk of blok.

Meer weten over het remediërend rekenprogramma Breuken? Klik hier voor de brochure.

Dit product is door Giralis Groep ontwikkeld. Opdidakt heeft Giralis in 2013 overgenomen. Alle remediërende materialen worden door Woordhelder verkocht.
Wordt geleverd in twee mappen.

Blijven breuken een groot raadsel voor uw leerlingen? Deel 2 van dit programma behandelt Breuken en bewerkingen, en Breuken en verhoudingen, procenten en kommagetallen. Het geeft kinderen de juiste handvatten om op plezierige wijze het rekenen met breuken onder de knie te krijgen. Kinderen krijgen de kans op eigen wijze het raadsel van breuken te ontrafelen.