Woordhelder

Demonstratie

De keuze voor een bepaald dyslexiehulpmiddel is niet eenvoudig. Er moet goed gekeken worden naar de vraag en wensen van de uiteindelijke gebruiker. In sommige gevallen is het voldoende als de teksten voorgelezen worden. Daarbij is het raadzaam te bekijken of het gaat om gedrukte of digitale teksten of een combinatie van beide. Het kan nodig zijn dat het ondersteunende middel naast een voorleesfunctie ook helpt bij het tekstbegrip, spellen, schrijven en/of aanleren van een moderne vreemde taal. Tijdens een demonstratie staan we stil bij al deze facetten zodat wij u goed kunnen informeren over de mogelijkheden en verschillen tussen de verschillende hulpmiddelen.

Demonstratie

Het is erg belangrijk dat een product op de juiste manier wordt ingezet en ten volle wordt benut. Bij een demonstratie worden er verschillende hulpmiddelen besproken en wordt bekeken welke hulpmiddelen het beste aansluiten bij de eindgebruiker. Om tot een goede keuze te komen, wordt de ernst van de dyslexie, de leeftijd van de leerling en het type onderwijs meegenomen.

Demonstraties worden individueel ingepland. Als u geïnteresseerd ben in een demonstratie neem dan contact met ons op: 073-204-8311 of stuur een e-mail: info@woordhelder.nl