Woordhelder

Dyslexie onderzoek en verklaring

Aan het einde van groep 3 kunnen leerlingen opgegeven worden voor een dyslexie onderzoek. Het doorverwijzen wordt pas gedaan als een school dit noodzakelijk acht. In de praktijk betekent het vaak dat leerlingen met herhaalde E en lage D-scores bij lezen en spellen doorgestuurd worden.

 

Dyslexie onderzoek

Tijdens een dyslexie onderzoek wordt er met diverse testen vastgesteld of er daadwerkelijk sprake is van achterstand in lezen en spellen. Het onderzoek bestaat uit verschillende delen.
Zo vindt er een vooronderzoek plaats om te kijken wat er door school is geconstateerd. Er volgt een gesprek met de ouders waarbij vragen worden gesteld over het kind (gezondheid, functioneren, eventuele problemen).

Met het kind worden er vervolgens diverse testen afgenomen. Ten eerste om het huidige lees- en spel niveau te bepalen. Er  volgt een specifiek onderzoek op nauwkeurigheid en snelheid. De algemene intelligentie wordt bepaald. En er worden vaardigheden getest om te kijken of de leesproblemen daadwerkelijk gaan om dyslexie of om andere leesproblemen. Pas nadat alle testen zijn geanalyseerd volgt er een conclusie.

 

Dyslexie verklaring

Op het moment dat dyslexie definitief is vastgesteld wordt een dyslexieverklaring uitgeschreven. Een dyslexieverklaring is niets anders dan een officiële bevestiging dat bij de betreffende persoon dyslexie is vastgesteld.

Een verklaring wordt afgegeven door de deskundige die het dyslexie onderzoek heeft uitgevoerd. Niet iedereen is bevoegd om een dyslexie onderzoek af te nemen of een dyslexieverklaring af te geven. Laat u vooraf goed informeren.

Met een dyslexieverklaring kunnen leerlingen gebruik maken van bepaalde voorzieningen op school. Zo mag er wellicht gebruik worden gemaakt van ICT hulpmiddelen, zoals ClaroRead of TextAid

 

Dyslexie behandeling

De behandeling van dyslexie is op verschillende speerpunten gericht. Zoals het verhogen van het niveau van technisch lezen en spellen. Het kunnen omgaan met de beperking en eventuele nadelige sociale en emotionele gevolgen hiervan.

Uiteindelijk is het doel van een behandeling dat het kind een minimaal niveau van lees- en schrijfvaardigheid bepaald passend bij de leeftijd van het kind. Hoe lang het duurt voordat dit niveau is behaald is per kind verschillend. Dit is van verschillende factoren afhankelijk.