Woordhelder

Vragen over tablets

Wat zijn digitale boeken?
Een digitale boek is een boek dat dusdanig is bewerkt dat het met een computer of tablet te lezen. Digitale boeken van Dedicon zijn dusdanig bewerkt dat deze voorgelezen kunnen worden met behulp van voorleessoftware, zoals ClaroRead. 


Kunt u mij op de hoogte houden van alle ontwikkelingen rondom dyslexie hulpmiddelen?
I
ndien u zich abonneert op onze nieuwsbrief wordt u maandelijks geïnformeerd over dyslexie in het algemeen en hulpmiddelen in het bijzonder. 

s