Woordhelder

Missie & Visie

Woordhelder is specialist op het gebied van ondersteunende middelen voor mensen met taalproblematiek. De kracht van Woordhelder is de nauwe samenwerking met diverse instituten en praktijken die dagelijks werken met kinderen en volwassenen met leesproblemen. Dit zijn bijvoorbeeld instanties waar mensen met dyslexie behandeld, begeleid en getest worden.

Alle ondersteunende middelen die Woordhelder in haar assortiment heeft, zijn uitvoerig getest tijden de remedial teaching en dyslexiebehandelingen. De producten zijn getest in alle lagen van het onderwijs: van primair tot universitair onderwijs. Hierdoor hebben wij veel kennis vergaard over de inzetbaarheid en kwaliteit van de producten.

Woordhelder zorgt ervoor dat gebruikers van dyslexiehulpmiddelen zich maximaal kunnen ontwikkelen en zo volwaardig mogelijk kunnen (gaan) functioneren in onze maatschappij. Daarvoor richt Woordhelder haar inspanningen op zowel de gebruikers als de producten zelf. Door nauwe contacten met gebruikers en behandelaars en in samenwerking met software- en productontwikkelaars, kunnen wij de wensen en eisen van de gebruikers inventariseren en daar de producten, methodes en cursussen op afstemmen.