De afgelopen weken was dyslexie veelvuldig in het nieuws. Het gevolg was een enorme uitbarsting van reacties. Op televisie, in de nieuwsbladen en vooral ook via social media.

Verreweg de meeste aandacht werd getrokken door een publicatie in het AD van dyslexiehoogleraar Anna Bosman, waarin zij stelt dat dyslexie het gevolg zou zijn van slecht onderwijs. In een ander artikel in Trouw uit Balt van Raamsdonk hetzelfde verwijt en stelt een oplossing voor dyslexie gevonden te hebben. In verschillende artikelen die vervolgens gepubliceerd zijn worden deze theorieën ondersteund maar ook weerlegd. 

Voor- en tegenstanders. Onderbouwingen, verontwaardiging, teleurstelling. Wat je mening over deze uitspraken ook is, wij vinden het in ieder geval wél goed dat er zoveel aandacht voor het probleem is. Want dat het een probleem is, dat is iets waar iedereen het over eens is.

Wat we in alle commotie niet moeten vergeten is dat het kind met zijn of haar probleem voorop moet blijven staan. Wij merken dat kinderen met dyslexie ontzettend veel baat hebben bij leesondersteuning. Dit stelt hen in staat op hun eigen niveau onderwijs te genieten. Dit is waar Woordhelder voor wil blijven staan:  Wij willen kinderen helpen met een passende oplossing die helpt en ondersteunt bij het leren, lezen en maken van tekst.