Schoolexamens en dyslexiesoftware
Op 24 maart 2020 is bekend gemaakt dat het centraal eindexamen voor het voortgezet onderwijs dit schooljaar niet doorgaat. Vanwege de coronacrisis en de aanvullende maatregelen die op maandag 23 maart bekend zijn gemaakt, hebben minister Slob en minister Engelshoven besloten dat het centraal examen komt te vervallen dit schooljaar. Leerlingen van het voortgezet onderwijs kunnen op basis van hun resultaten op de schoolexamens hun diploma behalen.

Inzet dyslexiesoftware
Eindexamenleerlingen maken nu dus enkel schoolexamens. Wat betekent deze wijziging nu voor de inzet van dyslexiesoftware? Woordhelder heeft het voor u uitgezocht.

Het CvTE heeft regels opgesteld omtrent het centraal eindexamen. Deze regels zijn in principe niet van toepassing bij schoolexamens. Bij schoolexamens beslist school of de schoolexamens gemaakt mogen worden met aanpassingen. Voor leerlingen met dyslexie zijn aanpassingen mogelijk in de vorm van tijdverlenging, gebruik van een computer en de inzet van dyslexiesoftware. Als de school het goedkeurt kan de dyslexiesoftware dus worden gebruikt bij het maken van schoolexamens.

Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de website van het CvTE. 
https://www.cvte.nl/actueel/nieuws/2020/03/10/coronavirus


ClaroRead en TextAid
Voor de afname van toetsen en schoolexamens zijn er voor zowel TextAid als ClaroRead speciale toetsversies ontwikkeld. 

ClaroRead
Voor het laten voorlezen van schoolexamens kunt u ClaroRead SE gebruiken. ClaroRead SE heeft dezelfde basisfuncties als de reguliere versie van ClaroRead, maar alle functies die niet zijn toegestaan zoals een woordvoorspeller en het digitale woordenboek zijn uitgeschakeld in deze versie van ClaroRead.

TextAid
Bij TextAid kunnen zogenaamde toetsaccounts worden aangemaakt. Zodra de leerling inlogt in het toetsaccount komt hij of zij in de toetsomgeving en heeft enkel toegang tot de functionaliteiten die zijn toegestaan bij de afname van toetsen. De toets kan binnen een vooraf bepaalde tijd worden gemaakt en bij afronding worden ingeleverd. U kunt als docent de toetsen eenvoudig vanuit uw bibliotheek delen met de toetsaccounts van uw leerlingen. De leerling kan de toets vervolgens weer inleveren bij de docent. Er is een apart url beschikbaar voor toegang op het toetsaccount. Whitelist deze url zodat de leerling geen andere websites kan bezoeken.

Handige links
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eindexamens/aangepast-examen/aangepast-examen-voortgezet-onderwijs

https://www.examenblad.nl/document/brochure-kandidaten-met-een-5/2019/f=/brochure_kandidaten_met_een_beperking_VO_2019_def.pdf

Belangrijk is pagina 10: Bij het schoolexamen zijn er geen regels van het CvTE van toepassing. Wel is de algemene regelgeving van toepassing, die uitgaat van exameneisen voor iedereen en een beoordeling van alle kandidaten op grond van de voor iedereen geldende exameneisen.