Sinds dit schooljaar is het programma Rekenblobs nieuw bij Woordhelder. Na een intensieve testfase is dit programma, gericht op automatiseren en het aanleren van specifieke rekenstrategieën, gelanceerd. Met Rekenblobs kan er spelenderwijs worden geoefend met de rekenvaardigheden.

 

Opbouw

De rekenvaardigheden zijn heel divers. Daarom is Rekenblobs in verschillende modules opgebouwd, namelijk getalbegrip, plus-min, keersommen en deelsommen. En binnen elke module worden de verschillende deelvaardigheden geoefend.

Rekenblobs bevat een aantal essentiële rekenstrategieën. Deze worden stap voor stap uitgevoerd bij een oefentaak. De aangeboden strategie wordt herhaald zodat de leerling die zich eigen kan maken. Tevens wordt er in Rekenblobs gewerkt aan het automatiseren van de rekenvaardigheden: het vlot en foutloos uitrekenen van sommen.

Leerlingen krijgen de nodige ondersteuning tijdens het oefenen met Rekenblobs. Naarmate de leerling de strategie steeds beter weet toe te passen, wordt de ondersteuning ook geleidelijk aan afgebouwd

 

Rapportage

Als een leerling voor het eerst gaat werken met Rekenblobs moet er eerst een toets worden gemaakt. Zo kan precies worden nagegaan welke rekenvaardigheden de leerling voldoende beheerst en welke rekenvaardigheden geoefend moeten worden. De toetsresultaten worden vervolgens omgezet in een handelingsplan. Alle rapportages kunnen geprint worden.

Rekenblobs geeft een helder overzicht van de resultaten van de oefeningen, de voortgang in het programma en de voortgang binnen de SLO leerdoelen. De software biedt u uitgebreide rapportages, die ook eenvoudig geprint kunnen worden.

 

Flexibiliteit

Rekenblobs kan op verschillende manieren worden ingezet. Het programma is heel adaptief en kan zich daardoor aanpassen aan het niveau van de leerling. De onderdelen die de leerling nog onvoldoende beheerst kunnen dan gericht aan bod komen. Zo ontstaat er voor elke leerling een uniek programma.

Het is ook mogelijk om een compleet programma samen te stellen. De leerling oefent dan met de onderdelen die voorafgaand zijn bepaald. Zo kan Rekenblobs helemaal aansluiten bij een bijvoorbeeld een RT-behandeling.

Tussen deze twee uitersten, zijn natuurlijk nog veel meer mogelijkheden om zowel het adaptieve karakter van Rekenblobs te benutten als het voorafgaand inplannen van een onderdeel.

 

Wil je ervaren wat Rekenblobs voor uw rt-praktijk, uw school of uw stichting kan betekenen, kunt u een demo aanvragen.