Scholieren met dyslexie mogen voorlopig toch gebruik maken van spellingscontrole bij hun eindexamen. Vorige week ontstond ophef toen bleek dat de spellingscheck niet meer was toegestaan. ,,Kandidaten zijn niet gebaat bij verwarring en onduidelijkheid'', liet het College voor Toetsen en Examens woensdag weten.
Het College wil ook dat er een onderzoek komt naar de manier waarop de spellingskennis van scholieren het beste kan worden gecontroleerd. ,,Totdat de uitkomsten van een dergelijk onderzoek bekend zijn, blijft de ontheffingsmogelijkheid voor dyslectische kandidaten van kracht.''

De spellingscontrole was afgeschaft omdat spelling meetelt voor het eindcijfer Nederlands op vmbo, havo en vwo en bij Engels en Duits op het vmbo. Als dyslectici wel een spellingscontrole mogen gebruiken en anderen niet, zijn hun cijfers niet met elkaar te vergelijken, verklaarde het college. ,,Daarom moet óf niemand spellingscontrole hebben óf iedereen. Voor het eerste is gekozen.''

Kritiek
Op dat besluit kwam uit alle hoeken kritiek. ,,Dyslexie is echt een handicap. Door hun aandoening maken ze zoveel fouten dat ze een vol punt mislopen bij zo'n belangrijk vak. Ik vind niet dat je ze zo kunt bestraffen'', zei voorzitter Andrej Josic van scholierenvereniging LAKS.

Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) sloot zich aan bij de kritiek. Hij vroeg het college het besluit terug te draaien, omdat het voor onrust zorgde tijdens een lopend examenjaar.

bron: AD