We wensen alle eindexamenkandidaten, en de kandidaten met dyslexie in het bijzonder, erg veel succes met het maken van de eindexamens!