Taalblobs is een oefenprogramma voor de Nederlandse spelling dat zeer geschikt is om in te zetten bij thuisonderwijs. Taalblobs is namelijk adaptief en het volgt de SLO leerlijn spelling voor het basisonderwijs. Dat betekent dat alle onderdelen wat betreft spelling die op school aan bod komen ook in Taalblobs zitten en geoefend kunnen worden.

Taalblobs is er voor kinderen in groep 3 tot en met 8 maar ook kinderen in groep 2 kunnen onder begeleiding gebruik maken van Taalblobs. Ons doel is om ieder kind minimaal 15 minuten per dag te laten oefenen met spelling.

Gamification en adaptief
Beginnende lezers en spellers zullen een bewustzijn moeten ontwikkelen van de verschillende klanken en lettertekens die voorkomen binnen de Nederlandse taal en bovendien moet een grondig raamwerk worden opgebouwd hoe deze aan elkaar gekoppeld zijn.

In de eerste oefenonderdelen van Taalblobs worden uitsluitend korte klankzuivere woorden aangeboden die volledig zijn op te bouwen uit de individuele losse klanken. Hierbij wordt o.a. gebruikt gemaakt van het klankbord waarop de verschillende klanken overzichtelijk en systematisch gegroepeerd zijn.

Taalblobs 2 en 2+
Er zijn voor thuis 2 abonnementen te kiezen waarmee u 2 kinderen gebruik kan laten maken van Taalblobs. Mocht u meer kinderen gebruik willen laten maken van Taalblobs, laat dat dan gerust weten, dat kan ingeregeld worden. Het verschil tussen een 2 en 2+ account zit hem in de mogelijkheid om zelf spellingtaken toe te kunnen voegen. Ons advies is bij thuisonderwijs om te kiezen voor een 2+ account. Zo kunt u exact volgens de opgaven van de methode op school een spellingtaak toevoegen en hiermee oefenen. Het adaptieve karakter blijft ook overeind. Het programma zal voor de overige spellingtaken dus nog steeds kijken naar wat al wel en nog niet zo goed gaat bij spelling. Uw kind krijgt op basis van de gemaakte opdrachten nieuwe stof, volledig op maat.

Vraag hier een demoversie van Taalblobs aan.

Rekenblobs
Naast Taalblobs is er ook Rekenblobs. Rekenblobs is volop in ontwikkeling maar kan al wel gebruikt worden voor kinderen van groep 5, 6 en 7. De testversie van Rekenblobs is dit schooljaar gratis te gebruiken. Vraag nu een account aan via het aanvraagformulier.