Woordhelder is sinds kort een contractpartner van zorgverzekeraar CZ. Als u via CZ verzekerd bent kunt u wellicht ClaroRead Standaard of een Daisy-Speler vergoed krijgen. De laatstgenoemde wordt door meer verzekeraars vergoed, het kan zijn dat u daar een aanvraag kunt doen, wij geven een aantal tips:

Vergoeding via de zorgverzekeraar (ClaroRead)

Afhankelijk van de persoonlijke situatie kan ClaroRead standaard incl. ClaroRead Boeklezer worden vergoed vanuit de basisverzekering. Klik hier voor meer informatie.

Het is raadzaam om, ook bij twijfel, altijd een aanvraag in te dienen. De kans dat toch tot vergoeding wordt overgaan is aanwezig.

Vergoeding via zorgverzekeraar (Daisy speler)

Afhankelijk van de persoonlijke situatie kunnen Daisy spelers worden vergoed vanuit de basisverzekering. Hiervoor gelden per zorgverzekeraar verschillende voorwaarden. Bij het indienen van een aanvraag is het belangrijk om onderstaande punten mee te nemen:

  • Neem vooraf contact op met uw zorgverzekeraar om naar de vergoedingsvoorwaarden te vragen.
  • In de aanvraagbrief dient expliciet te worden vermeld dat de Daisy speler thuis wordt gebruikt. Hulpmiddelen voor op school worden nooit door zorgverzekeraars vergoed.
  • Stuur de dyslexieverklaring mee met de aanvraag.
Woordhelder heeft een contract met CZ. Klik hier voor meer informatie.

Het is raadzaam om, ook bij twijfel, altijd een aanvraag in te dienen. De kans dat toch tot vergoeding wordt overgaan is aanwezig.