ClaroRead wordt regelmatig geupdatet en verbeterd. Met de nieuwste versie van ClaroRead zijn er een aantal belangrijke updates, waar we graag meer over vertellen:

-          Update van de homofonen functie

-          Pictogrammen bij Woordvoorspelling.

 

Homofonen functie

ClaroRead kende al de homofonen functie. Met deze functie kunnen woorden gecontroleerd worden die hetzelfde klinken, maar anders geschreven worden.

Bij oudere versies van ClaroRead moesten homofone woorden worden gemarkeerd om te controleren en na controle ook de markering weer ongedaan worden gemaakt. Dit is in de nieuwe versie niet meer nodig. De homofonenfunctie is nu direct gekoppeld met de spellingcontrole.

 

Woordvoorspelling

De functie Woordvoorspelling is geüpdatet. De lijst met suggesties is, waar mogelijk, aangevuld met kleine pictogrammen de van woorden. Dit maakt de keuze voor het juiste woord gemakkelijker voor de leerling.