Woordhelder

Remediërend Spellingsprog. deel 1 t/m 3

Snel overzicht

Het remediërende spellingsprogramma is met name voor leerlingen met spellingproblemen of een spellingachterstand.

Volledig herziene versie (april 2019). De mappen zijn voorzien van een nieuwe lay-out en nieuwe inhoud.

Offline en online
U kunt de mappen van Remediërend Spellen aanvullen met online oefeningen. In deze online omgeving kunt u de spellingregels aan de leerling aanbieden die u met hem/haar hebt behandeld. Zo kan de leerling bijvoorbeeld thuis online de spellingregels oefenen die u tijdens de les behandeld hebt.

U kunt de online oefenomgeving optioneel naast de mappen aanschaffen. Let op: De digitale omgeving is een jaarabonnement, de genoemde prijzen keren jaarlijks (tot wederopzegging) terug.

Beschikbaarheid: In voorraad

€ 319,00

Click on above image to view full picture

Meer afbeeldingen

* Verplichte velden

€ 319,00

Het remediërende spellingsprogramma is met name voor leerlingen met spellingproblemen of een spellingachterstand. Het programma is methode-onafhankelijk en er is relatief weinig instructie nodig.

Doel

Het Remediërend Spellingprogramma heeft als doel de spellingvaardigheden van spellingzwakke leerlingen vanaf groep 3 te verbeteren. Vaak missen deze leerlingen het fundament van de taal waardoor er geen goede transfer kan plaatsvinden naar het spellen van nieuwe woorden. Het Remediërend Spellingprogramma leert de leerlingen uit te gaan van de klanken en klankgroepen van de taal, waaraan regels gekoppeld kunnen worden.

Hoe te gebruiken

Alle spellingkennis wordt ondergebracht in vijf basale spellingcategorieën:

  • luisterwoorden
  • lettergroepwoorden
  • net-als-woorden
  • regelwoorden
  • weetwoorden

Inhoud

De categorieën van het Remediërend Spellingprogramma hebben de volgende inhoud

Luisterwoorden
Deze categorie behandelt de luisterwoorden: je schrijft de woorden zoals je ze hoort. De leerlingen maken kennis met de verschillende klanken: lange klanken, korte klanken en tweeteken-klanken. De leerlingen kunnen oefenen met het schrijven van korte woorden.

Lettergroepwoorden
Hier gaat het om lettergroepen zoals aai/ooi/oei, eer/eur/oor, maar ook ng/nk en de kleefletters. De leerlingen maken kennis met de verschillende lettergroepen en leren hoe ze deze kunnen herkennen en moeten opschrijven.

Net-als-woorden
In deze categorie gaat het om de net-als-woorden met de voorvoegsels be-/ge-/ver-/te- e de achtervoegsels -ig/-lijk en -heid. In de moeilijke versie worden ook de achtervoegsels -teit, -ge/-isch en -tie behandeld.

Regelwoorden
In deze categorie worden de lange klank-regel en de korte klank-regel behandeld. De leerling wordt geleerd om op te letten op de eindklank van de klankgroepen van woorden. Aan de klanken en klankgroepen worden regels gekoppeld. Ook gaat het om de verlengingsregel bij de d/t, f/v en s/z; en de meervoudsregel voor de ‘s. De leerling wordt hier geleerd om te letten op de eindklank van een woord of klankgroep. Hier wordt de verlengingsregel aangeleerd.

Weetwoorden
Hier worden woorden behandeld die een leerling simpelweg moet onthouden. De leerling maakt kennis met de verschillende weetwoorden zoals woorden met een f/v-klank, s/z-klank, g/ch-klank en meer.

Offline en online

U kunt de mappen van Remediërend Spellen aanvullen met online oefeningen. In deze online omgeving kunt u de spellingregels aan de leerling aanbieden die u met hem/haar hebt behandeld.

Volledig herziene versie (april 2019). De mappen zijn voorzien van een nieuwe lay-out en nieuwe inhoud.
Wordt geleverd in 3 mappen. Remediërend Spelling Programma met de regelwoorden, luisterwoorden, weetwoorden, lettergroepwoorden en net-als-woorden