Woordhelder

ClaroRead en TextAid bovenschools

Een bovenschoolse aanpak van het dyslexiebeleid kan zeer veel voordeel opleveren. Een gezamenlijke aanpak kan namelijk veel tijd en geld besparen. Hetzelfde geldt voor de inzet van dyslexiesoftware. Een bovenschoolse aanpak hiervan is bovenal winst voor uw dyslectische leerling.

Zowel ClaroRead als TextAid zijn zeer geschikt om als SWV gezamenlijk aan te kopen. Als stichting of samenwerkingsverband koopt u in één keer het gebruik voor alle scholen af. Dit levert aanzienlijk prijs- en tijdvoordeel op. Zo kunnen trainingen gezamenlijk gevolgd worden, kan beleid op elkaar afgestemd worden en kan het eventueel digitaliseren van bestanden centraal gebeuren. Daarnaast zijn er vele mogelijkheden voor de leerling om ook thuis met de software te werken.

Iedere situatie is anders en uniek. Zaak is om de wensen, de mogelijkheden en de directe vraag te inventariseren en daarop aan te sluiten. Met de vele mogelijkheden die Woordhelder heeft, lukt dit altijd. Daar zijn we trots op! Wij bieden u meerdere jaren ondersteuning. Alles geheel afgestemd op uw wensen.

Besturingssystemen

ClaroRead is voor veel besturingssystemen geschikt. We hebben een versie voor Windows, MAC en iOS (Ipad/Iphone). Daarnaast is er een Cloud versie die werkt op bijvoorbeeld een Chromebook. Wilt u werken met Dedicon-titels dan is dat geen probleem. Voor ClaroRead zijn er erg veel Dedicon-titels digitaal beschikbaar. Deze titels kunnen geopend en voorgelezen worden op een Windows- of MAC-systeem.

TextAid werkt volledig in de cloud en is platform-onafhankelijk. Er is een zeer grote collectie schoolboeken beschikbaar voor TextAid bij Dedicon.

Netwerk of BYOD
ClaroRead kan als netwerkinstallatie (Windows en MAC) en BYOD- (Bring Your Own Device) oplossing (Windows, MAC en Cloud) ingezet worden. Wij bieden alle mogelijkheden zodat u ervoor kunt zorgen dat uw dyslectische leerlingen zowel op school als thuis kunnen werken met professionele dyslexiesoftware.

TextAid werkt in de cloud en kan op ieder besturingssysteem gebruikt worden. TextAid hoeft niet geïnstalleerd te worden. Er kunnen vanuit de beheerdersrol accounts aangemaakt worden voor leerlingen die daarna overal, mits verbonden met internet, kunnen inloggen en gebruik kunnen maken van TextAid. Door deze werkwijze is ook het thuisgebruik direct geregeld.

 

Een aantal gebruikers van  
BYOD ClaroRead

logo-1

 

 logo-2

 

 logo-3

 

logo-4

 

logo-5

 

logo-6

 

logo-7

4 Stappen

Wij adviseren en begeleiden uw keuze voor de inzet van dyslexiesoftware in 4 overzichtelijke fases.

1. Inventarisatie van wensen, mogelijkheden en directe vraag
In de eerste fase inventariseren we de wensen van de stichting of het samenwerkingsverband. Is er een overkoepelend dyslexiebeleid waarin we de software kunnen inpassen? Of moet dit beleid nog gemaakt worden en is de software een leidraad voor het beleid? Verder is van belang met welk besturingssysteem wordt gewerkt en of dit besturingssysteem in de toekomst gehandhaafd blijft. Zijn er bijvoorbeeld plannen om te gaan werken met Ipads of andere tablets? Uiteraard komt ook het school- en thuisgebruik aan bod. Er zijn mogelijkheden tot het afkopen van het thuisgebruik of het met korting laten kopen van thuisgebruik-licenties. Vaak ligt er voor een aantal leerlingen een directe hulpvraag. Deze moet zo snel mogelijk ingevuld worden, zodat de druk er voor deze leerlingen af is. 

Betrokken partijen: Directie overkoepelende stichting/samenwerkingsverband, IB’ers van scholen, ICT-medewerkers.


2. Pilot, offerte en aankoop
Naar aanleiding van stap 1 gaan we een plan maken. Bij dit plan hoort ook een offerte met alle mogelijkheden en kosten. De offerte is zo opgesteld dat het mogelijk is om bepaalde onderdelen wel of niet af te nemen. Wij spelen hierin een adviserende rol. Er kan gekozen worden voor een gefaseerde invoer. Vaak wordt er een offerte gemaakt van zowel ClaroRead als TextAid om deze producten goed met elkaar te kunnen vergelijken.

Zeer belangrijk in deze fase is de pilot. Zowel ClaroRead als TextAid kunnen uitgebreid geprobeerd worden. Meestal wordt er een periode van 3 maanden aangehouden om beide producten goed uit te proberen. Belangrijke vragen in deze fase:

  1. Voldoet de software aan de verwachting?

  2. Hoe zetten we ICT nu en over vijf jaar in?

  3. Kan ons type leerlingen gemakkelijk werken met de software?

  4. Hoe gaan we digitale boeken inzetten?

  5. Hoe gaan we toetsen, examens en/of CITO-toetsen laten voorlezen?

Betrokken partijen: Directie overkoepelende stichting/samenwerkingsverband, IB’ers van scholen, ICT-medewerkers

3. Installatie en training
De software kan na aanschaf, in het geval van ClaroRead, geïnstalleerd worden op het netwerk. Door vrijwel iedere netwerkleverancier (o.a. Heutink, Actacom, Skool, Unilogic, Qlict) is ClaroRead geaccrediteerd en kan de software direct geïnstalleerd worden. Als u zelf een installatie wilt/moet maken dan ondersteunen wij u daarin met onze uitgebreide helpdesk. Als de software geïnstalleerd is, dan wordt er een check uitgevoerd om te bepalen of de software goed geïnstalleerd is. In het geval van TextAid is installatie niet nodig. De software staat immers in de cloud. Als de software goed geïnstalleerd is en goed werkt, dan kunnen er trainingen plaatsvinden. Wij geloven in een aanpak waarbij de trainingen op locatie gegeven worden. Naast de training van de software wordt ook ingegaan op de werking van het kopieerapparaat t.b.v. het scannen van boeken.

Betrokken partijen: ICT-medewerkers, IB’ers van scholen, docenten van scholen
 

4. Nazorg
Onze helpdesk staat voor u klaar bij vragen over de werking van het programma of onverhoopte technische problemen. We sluiten in de regel contracten af voor drie jaar. Er is altijd een jaarlijks contactmoment waarbij besproken wordt of alles naar wens verloopt. 

Betrokken partijen: ICT-medewerkers, IB’ers van scholen
  


Neem contact met ons op voor het maken van een vrijblijvende afspraak