Woordhelder

Toetredingsverklaring

Privacy

Woordhelder.nl in eigendom van

Woordhelder BV
Onderwijsboulevard 418
5223 DP 's-Hertogenbosch
KvK: 65888022

Onze websites

Woordhelder.nl
ClaroRead.nu
TextAid-dyslexiesoftware.nl
en
Zuidvalleinet.nl

vallen onder het Nederlands recht en worden in Nederland gehost. 

Woordhelder BV heeft het convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy - Leermiddelen en Toetsen ondertekend. Het convenant is een initiatief van de PO-Raad, VO-Raad, GEU, KBb-E en VDOD.
Goed omgaan met privacy in het onderwijs. Dat doe je niet alleen door afspraken op te schrijven in een privacyconvenant, maar vooral ook door deze afspraken in de praktijk te brengen.

Woordhelder houdt zich aan de gemaakte afspraken en zal de privacy van verkregen informatie borgen en waarderen.

Bekijk hier het register van deelnemers.
Bekijk hier het convenant.

s