Woordhelder

Vergoeding via de zorgverzekeraar en belastingdienst

Vergoeding via de zorgverzekeraar (ClaroRead)

Afhankelijk van de persoonlijke situatie kan ClaroRead standaard incl. ClaroRead Boeklezer worden vergoed vanuit de basisverzekering. Op dit moment vergoed alleen CZ ClaroRead. Woordhelder heeft hiervoor een contract met CZ afgesloten. 

Klik hier voor meer informatie.

Het is raadzaam om, ook bij twijfel, altijd een aanvraag in te dienen. De kans dat toch tot vergoeding wordt overgaan is aanwezig.


Vergoeding via zorgverzekeraar (Daisy speler)

Afhankelijk van de persoonlijke situatie kunnen Daisy spelers worden vergoed vanuit de basisverzekering. Hiervoor gelden per zorgverzekeraar verschillende voorwaarden. Bij het indienen van een aanvraag is het belangrijk om onderstaande punten mee te nemen:

  • Neem vooraf contact op met uw zorgverzekeraar om naar de vergoedingsvoorwaarden te vragen.
  • In de aanvraagbrief dient expliciet te worden vermeld dat de Daisy speler thuis wordt gebruikt. Hulpmiddelen voor op school worden nooit door zorgverzekeraars vergoed.
  • Stuur de dyslexieverklaring mee met de aanvraag.
Woordhelder heeft een contract met CZ. Klik hier voor meer informatie.

Het is raadzaam om, ook bij twijfel, altijd een aanvraag in te dienen. De kans dat toch tot vergoeding wordt overgaan is aanwezig.


Vergoeding via Belastingdienst

Vergoeding via de belastingdienst

Zoals het er nu uitziet blijven bepaalde dyslexiehulpmiddelen zoals ClaroRead en de Daisy speler in 2014 toch aftrekbaar als specifieke zorgkosten. Uit eerdere berichtgeving vanuit de regering bleek dat deze regeling vanaf 2013 afgeschaft zou worden. De regering heeft in de laatste onderhandelingen met D66, ChristenUnie en SGP een akkoord gesloten waarbij het schrappen van de aftrekbaarheid van deze kosten van de baan is. 

Op pagina 14 van dit akkoord staat dat het niet afschaffen van de aftrek van specifieke zorgkosten zorgen voor een positief inkomenseffect. Hieruit kunnen we concluderen dat het schrappen van deze regeling in ieder geval voorlopig van de baan is.

Wanneer er meer duidelijkheid is berichten wij u uiteraard nader.