Woordhelder

Vergoeding ClaroRead standaard via CZ

ClaroRead standaard incl. Boeklezer wordt door CZ (CZ – Delta lloyd en Ohra) vergoed. Wel stelt CZ een aantal voorwaarden voor het aanvragen van ClaroRead.

Een aantal zaken zijn belangrijk. U dient de volgende documenten te verzamelen:

  • Er moet een verklaring van uitbehandeling aanwezig zijn. In deze verklaring dient te staan dat de behandeling is gestaakt wegens onvoldoende vooruitgang. In de verklaring dient te staan dat dyslexiesoftware (ClaroRead) wordt aangeraden. De verklaring van uitbehandeling moet getekend zijn door een orthopedagoog of GZ-psycholoog.
  • Er moet een dyslexieverklaring aanwezig zijn. In deze verklaring moet een GZ-psycholoog of orthopedagoog generalist verklaren dat er sprake is van dyslexie.
  • U dient een motivatie te schrijven waarom u kiest voor ClaroRead en niet voor een daisy speler. De gebruiker moet meer baat hebben bij een product met een meeleescursor. Het actief meelezen van teksten is belangrijk. Dit is niet mogelijk bij een daisy speler.

Vervolgens kan u hier een document downloaden waarbij u uw keuze voor ClaroRead aangeeft. Vul alle gevraagde gegevens in.
Download hier het aanvraagformulier voor cz 

Nu stuurt u alle gegevens op naar de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar stuurt ons een akkoord- of afkeurverklaring. Als wij een akkoordverklaring ontvangen dan nemen wij contact met u op om de levering af te stemmen.

s