Woordhelder

Vermoeden van dyslexie

Er kan sprake zijn van dyslexie als een leerling ondanks oefening en begeleiding geen progressie boekt op het gebied van lezen. Het is belangrijk dat u dit als leerkracht tijdig signaleert en samen met de intern begeleider en ouders bespreekbaar maakt. Na een diagnostisch onderzoek door een deskundige kan definitief worden vastgesteld of het gaat om dyslexie. 

Door vroegtijdige signalering kan de leerling zijn eigen niveau behouden, wat kan zorgen voor een stimulans in het leervermogen. Hierdoor kunnen leerlingen zich maximaal ontwikkelen en zo volwaardig mogelijk functioneren in onze maatschappij. Het is daarom belangrijk dat u als leerkracht verder kijkt dan alleen naar de uitslag van een toets. Leerlingen kunnen door een hoger IQ leesproblemen langere tijd compenseren. Hierdoor wordt dyslexie soms pas op het voortgezet onderwijs ontdekt. Dit wordt verborgen dyslexie genoemd.

 

Speciaal onderwijs

Bij de leerlingen met dyslexie die speciaal onderwijs volgen is een intensieve begeleiding noodzakelijk om succesvol te zijn. Ook voor deze leerlingen geldt dat het belangrijk is om leesproblemen zo vroeg mogelijk te herkennen.

Lees ook: