Woordhelder

Vragen over dyslexie 

 

Hoe kan ik als ouder mijn kind met dyslexie het beste ondersteunen?

Het is als ouder moeilijk om te zien dat je kind, ondanks voldoende inzet, toch tegen taalproblemen aanloopt. Het is belangrijk dat een kind thuis goed wordt ondersteund en wordt gemotiveerd, waarbij het belangrijk is om er voor te zorgen dat kinderen enthousiast blijven over lezen in het algemeen.

 

Ik denk dat mijn kind dyslexie heeft. Wat moet ik doen?

In het geval van een vermoeden van taalproblemen is het belangrijk dat u contact opneemt met de leerkracht van uw kind. U kunt vervolgens samen kijken naar jullie bevindingen en bepalen welke extra ondersteuning verstandig en/of noodzakelijk is.

 

De andere kinderen uit mijn gezin zijn boos op het kind met dyslexie.

Het hebben van een broer of zus met dyslexie kan als vervelend worden ervaren. De extra aandacht voor het kind met dyslexie kan zorgen voor jaloezie bij de andere kinderen. Zorg ervoor dat iedereen weet wat dyslexie is en wat de gevolgen zijn. Door iedereen bij het proces te betrekken, ontstaat er meer betrokkenheid en begrip.

 

Worden de kosten voor onderzoek en behandeling vergoed?

De kosten van onderzoek en behandeling zijn aftrekbaar van de belasting, aangezien dyslexie aangemerkt wordt als ziekte. Er hoeft geen sprake te zijn van een medische behandeling, maar een huisarts dient wel het onderzoek en/of de behandeling te adviseren.

Lees ook:
Kosten vergoeding van dyslexie-hulpmiddelen   

 

Waar kan ik een dyslexie onderzoek laten uitvoeren?

Door het hele land zitten organisaties die gespecialiseerd zijn in leer- en/of ontwikkelingsstoornissen. Bij deze instaties kunt u terecht voor diagnostiek en behandeling van dyslexie. Zij kunnen u helpen met passende dyslexiezorg. Enkele instaties waar wij positieve ervaringen mee hebben zijn:

Kijk voor meer informatie en voor een vestiging bij u in de buurt op hun websites.

 

Hoe lang is een dyslexie verklaring geldig?

Een dyslexieverklaring is geldig voor onbepaalde tijd. Indien omstandigheden veranderen, is het raadzaam om bepaalde onderdelen te laten aanpassen, aangezien veranderingen ook gevolgen kunnen hebben voor de aanpak en de faciliteiten.

 

Kunt u mij op de hoogte houden van alle ontwikkelingen rondom dyslexie?

Indien u zich abonneert op onze nieuwsbrief, wordt u 6 keer per jaar geïnformeerd over dyslexie in het algemeen en dyslexiehulpmiddelen in het bijzonder.