Woordhelder

Vragen over hulpmiddelen

 

Waar kan ik uitleg krijgen over hulpmiddelen?

Om tot een goede keuze te komen, verzorgen we bij Woordhelder veel demonstraties. U kunt met maximaal tien personen deelnemen aan een demonstratie op ons kantoor te 's-Hertogenbosch. Tijdens een demonstratie leggen we de werking van de hulpmiddelen uit en krijgt u de mogelijkheid zelf met het hulpmiddel aan de slag te gaan. We gaan in op de verschillende mogelijkheden van de hulpmiddelen en bekijken welke producten het beste aansluiten bij de wensen van de uiteindelijke gebruiker. Om tot een goede keuze te komen, nemen we de ernst van de dyslexie, de leeftijd van de leerling en het type onderwijs mee in de uiteindelijke keuze. Wij vinden het erg prettig als de gebruiker aanwezig kan zijn bij de demonstratie, zodat deze zich een goed beeld kan vormen van de verschillende hulpmiddelen. Aan een demonstratie op ons kantoor te 's-Hertogenbosch zijn geen kosten verbonden.

 

Kan ik ClaroRead ook thuis uitproberen?

U kunt een demoversie aanvragen waarna deze thuis geïnstalleerd kan worden. De demo is 15 dagen geldig en kan tijdens deze periode uitgebreid uitgeprobeerd worden op uw eigen computer. Wilt u graag een demoversie aanvragen? Klik hier (link naar demo aanvraag).

Let op! De periode van 15 dagen kan niet worden verlengd, dus installeer de demoversie op het moment dat u weet dat er voldoende gelegenheid is om de demo uit te proberen.

 

Wanneer moet u ICT-hulpmiddelen gaan inzetten?

Nadat officieel is vastgesteld dat een leerling te maken heeft met dyslexie, is het raadzaam om zo snel mogelijk te beginnen met de inzet van hulpmiddelen. Door hun beperking worden dyslectische leerlingen namelijk geremd in hun ontwikkeling, waardoor ze onnodig achterstand kunnen oplopen. Door vroegtijdige inzet kan de leerling zijn eigen niveau behouden, wat kan zorgen voor een stimulans voor het leervermogen. Hierdoor kunnen leerlingen zich maximaal ontwikkelen en zo volwaardig mogelijk functioneren in onze maatschappij.

 

Worden kosten van een dyslexie-onderzoek en behandeling vergoed?

Sinds 1 januari 2009 is het mogelijk om onder voorwaarden in aanmerking te komen voor vergoeding van het onderzoek naar en begeleiding van dyslexie. Alleen kinderen met ernstige, enkelvoudige dyslexie (EED) komen voor vergoeding in aanmerking.

Voor het jaar 2012 geldt dat vergoeding mogelijk is voor leerlingen die zeven, acht, negen, tien of elf jaar oud zijn. Verder moet er door de school een dossier opgebouwd zijn, waaruit blijkt dat bij bijvoorbeeld spellingsproblemen de betreffende leerling bij de 10% zwakste spellers én 16% zwakste lezers van Nederland behoort. Als een leerling alleen bij de 10% zwakste lezers van Nederland behoort, komt hij/zij ook in aanmerking. Concreet betekent dit dat leerlingen met een E-score op lezen, en leerlingen met een lage D-score op lezen én een E-score op spellen doorgestuurd kunnen worden naar de gezondheidszorg.

Niet iedereen mag en kan behandelingen uitvoeren die vergoed worden door de zorgverzekeraars. De meeste zorgverzekeraars stellen eisen in de polisvoorwaarden. Een van deze eisen is dat een praktijk moet zijn aangesloten bij het KD (kwaliteitsinstituut dyslexie) of NRD (Nationaal Referentiecentrum Dyslexie). Als een praktijk aangesloten is bij deze instituten, moeten er contracten afgesloten worden met de zorgverzekeraars. U kunt bij uw zorgverzekeraar (of op diens website) controleren of een praktijk een contract heeft met uw zorgverzekeraar.

 

Worden kosten van aanschaf van de dyslexie-hulpmiddelen vergoed?

Sinds 2009 geldt de zorgkosten regeling Aftrek van specifieke zorgkosten, waarbij de kosten van dyslexiehulpmiddelen afgetrokken kunnen worden van de belasting. Het gaat hierbij om hulpmiddelen die speciaal voor mensen met deze functiebeperking zijn ontwikkeld, zoals de Daisy-spelers en het softwareprogramma ClaroRead. De noodzaak van het hulpmiddel moet wel worden aangetoond en opgenomen zijn in de dyslexieverklaring. Een laptop kan niet als dyslexiehulpmiddel worden afgetrokken, omdat deze ook door mensen zonder functiebeperking wordt gebruikt.

Lees ook: - Kosten vergoeding van onderzoek en behandeling 

 

Wat zijn digitale boeken?

Een digitaal boek is een boek dat zodanig is bewerkt dat het met een computer of tablet te lezen is. de digitale boeken van Dedicon zijn dusdanig bewerkt dat deze voorgelezen kunnen worden met behulp van voorleessoftware, zoals ClaroRead.  

 

Kunt u mij op de hoogte houden van alle ontwikkelingen rondom dyslexie-hulpmiddelen?

Indien u zich abonneert op onze nieuwsbrief, wordt u maandelijks geïnformeerd over dyslexie in het algemeen en dyslexie-hulpmiddelen in het bijzonder.