Woordhelder

Vragen

 

Waarom dyslexiehulpmiddelen?

Door het inzetten van hulpmiddelen krijgen leerlingen de kans om hun talenten te ontplooien en onderwijs te volgen dat past bij hun capaciteiten. Het bevordert de zelfredzaamheid en het competentiegevoel. Het is van belang dat u zich goed laat informeren over de diverse hulpmiddelen.

Leerlingen met dyslexie mogen op scholen gebruik maken van bepaalde hulpmiddelen, zoals een laptop met voorleessoftware, Daisy-speler of een tablet. Maak samen met de interne begeleider, leerkracht en leerling duidelijke afspraken over wanneer welke hulpmiddelen mogen worden gebruikt, zodat dit voor iedereen duidelijk is vervelende situaties voorkomen worden.

Wilt u graag meer informatie over alle verschillende hulpmiddelen? Bekijk dan hier onze producten.

 

Welke dyslexiehulpmiddelen mogen worden ingezet bij toetsen?

De entreetoets en de eindtoets Cito voor het basisonderwijs zijn in een gesproken versie en een vergrote versie beschikbaar. Het gaat hierbij om exact dezelfde test, alleen in een andere afname vorm. Dyslectische leerlingen kunnen tevens extra tijd krijgen. De hoeveelheid tijd dient in overleg met de leerkracht te worden bepaald. Bespreek tijdig met de interne begeleider of leerkracht in welke vorm de Cito toets bij uw kind wordt afgenomen.

Bij LVS-toetsen op het gebied van technische en begrijpend lezen zijn er geen gesproken versies aanwezig. Dit komt omdat het lezen van schriftelijk materiaal een onderdeel is van de te toetsen vaardigheid. Instructies kunnen wel worden voorgelezen, maar de daadwerkelijke tekst dient door de leerling zelf gelezen te worden.

Lees ook:

- Toetsen en examens

 

Hoe ziet een implementatietraject eruit?

Samen met het schoolteam wordt besproken wat nodig is om leerlingen op school en thuis optimaal te kunnen laten ontwikkelen. De volgende stappen worden hierbij gezet:

  • Het huidige schoolbeleid wordt besproken om te kunnen bepalen waar extra ondersteuning of bijsturing noodzakelijk is.
  • Er wordt in kaart gebracht hoeveel leerlingen voordeel zouden hebben bij extra ondersteuning. Voorleessoftware is namelijk ook geschikt voor kinderen met andere taalproblemen dan dyslexie.
  • Er wordt gekeken naar de diverse hulpmiddelen om te kunnen bepalen welke noodzakelijk zijn. Een keuze maken is niet eenvoudig. Er moet goed worden gekeken naar de vraag en de wensen van de uiteindelijke gebruikers.
  • Om te zorgen voor een juiste implementatie kunnen er trainingen en demonstraties worden gegeven aan het zorgteam, leerkrachten, leerlingen en ouders.

 

Kunt u mij op de hoogte houden van alle ontwikkelingen?

Indien u zich abonneert op onze nieuwsbrief wordt u maandelijks geïnformeerd over dyslexie in het algemeen en hulpmiddelen in het bijzonder.